top of page

Ditt val för välmående

DIDRIKSON KOMPETENS AB

Att må bra handlar både om fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Som terapeuter  utgår vi från helhetssyn på hälsa för att bidra till välmående.
Ibland är livet svårt och det kan vara hjälpsamt att samtala med någon professionell.
För vissa personer gör kroppen ont och behöver hjälp att läka och komma i balans.
Handledning hjälper chefer och arbetsgrupper att reflektera och utvecklas i kvalitet och professionalitet.
Utbildning ger ny förståelse och skapar nya möjligheter.
Genom oss kan du ta del av allt detta.

Vi erbjuder

SAMTALSTERAPI, HANDLEDNING, UTBILDNING OCH KROPPSTERAPIER

Therapy Session

SAMTALSTERAPI, HANDLEDNING OCH UTBILDNING

Samtalsterapi, handledning och utbildning erbjuds och de teorier och metoder vi använder har vetenskapligt stöd för insatsernas effekter.   Personlig utveckling liksom grupputveckling kräver reflektion, diskussion och praktisk övning.
Susanne Didrikson med 35 års erfarenhet av terapeutyrket, är också mycket uppskattad som handledare och utbildare sedan ca 20 år. Hon har varit VD i vårdbolag och utbildningsbolag och har därför stor erfarenhet av verksamheters, chefers och arbetsgruppers behov. Hon är beteendevetare med djup kunskap om hur man, med psykologiska teorier som utgångspunkt i arbetet, möjliggör att yrkesmässigt möta varje person och grupp utifrån det individuella behovet.

Homemade Remedies

AKUPUNKTUR, ZONTERAPI, MJUK KIROPRAKTIK M.M.

Akupunktur, Zonterapi och Osteopati (mjuk kiropraktik) är tekniker för att läka olika kroppsliga besvär och obalanser. De hjälper till att aktivera kroppens naturliga läkningsprocesser och startar samtidigt uppbyggnaden av det fysiska och psykiska välmåendet.
Bo Didrikson är certifierad Zonterapeut, Akupunktör och Osteopat med ca 20 års erfarenhet av att, med beprövade metoder, hjälpa patienter med deras kroppsliga besvär.

Psykologiska behandlingar

SAMTAL UTVECKLAR!

Medvetenhet ger dig möjlighet att lära via upplevelse, dina tankar, känslor, handlingar och kroppsupplevelser kan då ge dig  visdom. Vi skapar individanpassat innehåll, för ditt specifika önskemål eller dilemma, som ger dig möjlighet att styra ditt eget liv och må bra.
Kontakta oss så bokar vi ett första möte och presenterar en plan för dina/era specifika behov!
Välkommen!

SAMTALSTERAPI

Livet är en resa med alla känslor som glädje, rädsla, sorg, ilska … Vi kan ha en inre karta för vår livsresa, men verkligheten ser inte alltid ut så att det går att följa kartan. Samtal med vänner är bra men ibland hjälper det att prata med någon som inte vet vem man är eller känner dem man umgås med. En terapeut ställer frågor, säger saker, ger uppgifter att träna på mellan samtalen som gör skillnad för att hitta väg och riktning för livets känslor, tankar och handlingar.

On Top of the World
Hand Holding a Plant

HANDLEDNING

I yrkeslivet finns vissa givna saker vi gör men många gånger ska vi ta svåra beslut, vi kan "köra fast" och inte veta vad vi ska göra i problematiska situationer m.m.
Som handledare skapar man utrymme till reflektion, ny förståelse, dialog, nytänkande och problemlösning.
Du kanske är chef och behöver någon att "bolla med" eller en personalgrupp som vill bli ännu skickligare och utvecklas.

UTBILDNING/FÖRELÄSNING

Utbildning är ett komplement till den praktiska träningen och de båda befruktar varandra. Ibland kan en föreläsning eller workshop mer anpassat till behovet.
Vi erbjuder utbildningar och

föreläsningar i många ämnen som är kopplade till psykologi som t.ex. utvecklings-, grupp- eller klinisk psykologi, psykiatri, samtalsmetodik, MI, relationer, bemötande, mindfulness och stresshantering.

Audience

Kroppsbehandlingar

Acupuncture

AKUPUNKTUR

MED AKUPUNKTUR KAN OLIKA SJUKDOMAR BEHANDLAS. DESUTOM GES FÖREBYGGANDE OCH FRISKVÅRDANDE BEHANDLING.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan över 100 områden behandlas med akupunktur.
Som alltså har vetenskaplig effekt (WHO)  listar och dokumenterar  de kontrollerade studier som gjorts. 
Du kan också läsa artikel om pågående forskning i följande länk;
http://www.fysioterapi.se/admin/file/Forskning_pagar_fysioterapi_nr4_11.pdf

Reflexology

ZONTERAPI

FÖR EN KROPP I BALANS

Med Zonterapi/ Reflexologi kan kroppens eget självläkningssystem aktiveras. Det fungerar både på kroniska och akuta besvär. Metoden passar även bra för att hålla sig frisk som en förebyggande behandling. När ett organ eller någon annan del av kroppen är i obalans, finns områden på fötterna som blir känsligt för tryck.
Med zonterapi används massage och tryck för att stimulera området så att balansen kan återställas.
Med zonterapi kan man alltså både diagnosticera och åtgärda.

Physical therapy on leg

OSTEOPATI

MJUK KIROPRAKTIK

Osteopati är en behandling med många mjuka manuella tekniker för att förbättra kroppens funktion. Först undersöks var i kroppen obalans och problemområden finns.  
Liksom i de andra kroppsbehandlingarna kan man få råd om träning, kost och andra livstilsfaktorer som påverkar hälsan.

Wild Path

"Det viktigaste är inte varifrån man kommer - utan vart man är på väg"

BERNIE RHODES

Om oss

VÅR BAKGRUND

Bo Didrikson:  Utbildad i komplementärmedicin och har arbetat med förebyggande och behandlande insatser för privatpersoner och företagshälsovård sedan 1996.  Bo har de senaste 20 arbetat med företagsledning och friskvård i privat regi.

SusanneDidrikson: Beteendevetare (klinisk psykologi, ledarskap och organisation samt pedagogik. Transaktionsanalytiker inom psykoterapi, handledarutbildad. DBT terapeut, utbildad i ACT och KBT samt psykodynamisk teori och Mindfulnessinstruktör. Susanne har arbetat som enhetschef 1997-2001 och som VD i två företag 2001-16.  Uppdragsgivare är privata företag, kommun, landsting och statliga myndigheter.

IMG_2305.JPG

Kontakt

Sweden

0705681992

Thanks for submitting!

bottom of page