top of page

Psykologiska behandlingar

SAMTAL UTVECKLAR!

SAMTALSTERAPI

Livet är en resa med alla känslor som glädje, rädsla, sorg, ilska … Vi kan ha en inre karta för vår livsresa, men verkligheten ser inte alltid ut så att det går att följa kartan. Samtal med vänner är bra men ibland hjälper det att prata med någon som inte vet vem man är eller känner dem man umgås med. En terapeut ställer frågor, säger saker, ger uppgifter att träna på mellan samtalen som gör skillnad för att hitta väg och riktning för livets känslor, tankar och handlingar.

On Top of the World
Hand Holding a Plant

HANDLEDNING

I yrkeslivet finns vissa givna saker vi gör men många gånger ska vi ta svåra beslut, vi kan "köra fast" och inte veta vad vi ska göra i problematiska situationer m.m.
Som handledare skapar man utrymme till reflektion, ny förståelse, dialog, nytänkande och problemlösning.
Du kanske är chef och behöver någon att "bolla med" eller en personalgrupp som vill bli ännu skickligare och utvecklas.

UTBILDNING/FÖRELÄSNING

Utbildning är ett komplement till den praktiska träningen och de båda befruktar varandra. Ibland kan en föreläsning eller workshop mer anpassat till behovet.
Vi erbjuder utbildningar och

föreläsningar i många ämnen som är kopplade till psykologi som t.ex. utvecklings-, grupp- eller klinisk psykologi, psykiatri, samtalsmetodik, MI, relationer, bemötande, mindfulness och stresshantering.

Audience
bottom of page