top of page

Om oss

VÅR BAKGRUND

Bo Didrikson:  Utbildad i komplementärmedicin och har arbetat med förebyggande och behandlande insatser för privatpersoner och företagshälsovård sedan 1996.  Bo har de senaste 20 arbetat med företagsledning och friskvård i privat regi.

SusanneDidrikson: Beteendevetare (klinisk psykologi, ledarskap och organisation samt pedagogik. Transaktionsanalytiker inom psykoterapi, handledarutbildad. DBT terapeut, utbildad i ACT och KBT samt psykodynamisk teori och Mindfulnessinstruktör. Susanne har arbetat som enhetschef 1997-2001 och som VD i två företag 2001-16.  Uppdragsgivare är privata företag, kommun, landsting och statliga myndigheter.

Get in Touch
IMG_2305.JPG
bottom of page